Zo bereikt u een dokter in het weekend tijdens de corona-epidemie


Wilt u tijdens het weekend een huisarts spreken? Bel dan eerst de triagelijn. Een medewerker noteert uw gegevens, zodat de huisartsen iedereen vlot kunnen blijven helpen.

In Antwerpen en enkele randgemeenten zijn huisartsenwachtposten actief gedurende het weekend (van vrijdag 19 uur tot maandag 8 uur) en op feestdagen (de voorgaande avond 20 uur tot de volgende dag 8 uur).  Gezien de corona-epidemie werken deze wachtposten momenteel met gesloten deuren.

Om u vlot te helpen stellen de huisartsenwachtposten en de stad Antwerpen medische triagelijnen in. U kan deze bellen als u een dokter wil bereiken. Een medewerker stelt u enkele vragen en noteert uw gegevens. Daarna belt een huisarts u terug binnen de drie uur.

In geval van dringende medische hulp gebruikt u nog steeds het noodnummer 112!


Stap 1: belt u op zaterdag of zondag tussen 8 en 20 uur?

Dan kan u bellen naar het oproepnummer 03 376 95 95.

Dit nummer geldt voor alle inwoners van de stad Antwerpen en haar districten. Ook inwoners van deze buurgemeenten kunnen telefoneren: Borsbeek, Wommelgem, Stabroek,  Schoten en Zwijndrecht.


Stap 2: belt u op een ander moment in het weekend?

Dan kan u de triagelijn bereiken via de gebruikelijke wachtnummers van uw huisartsenwachtpost. Kent u de wachtpost van uw district/buurt niet? Zoek hem dan op via de lijst verderop.

Triagelijneen ander moment tijdens het weekend dan za & zo 8-20 uur
Antwerpen BRABO0900 10 512 *
Antwerpen NOORD0900 10 512 *
Antwerpen ZUID03 828 09 09
Antwerpen OOST0900 10 512 *

* 0900 10 512 is een betalend nummer (0,50 €/min).


Huisarts nodig op weekdagen?

Op weekdagen zijn de huisartsenwachtposten gesloten:

  • overdag telefoneert u uw huisarts;
  • ’s avonds en ’s nachts tussen 19 en 8 uur belt u 0900 10 512 (0,5 €/min). U wordt doorverbonden met de huisarts van wacht in uw regio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Informatie
De huisartsenwachtpost is er om u bij dringende medische problemen te helpen wanneer uw eigen huisarts afwezig is.

U hebt er als patiënt alle belang bij om steeds zelf naar de huisartsenwachtpost te gaan indien dit enigszins mogelijk is. Daar kan de arts u in betere omstandigheden onderzoeken en helpen. Er is steeds een arts aanwezig. Zo vermijdt u lange wachttijden.

Indien u zich, om medische reden, niet kunt verplaatsen, kunt u een huisbezoek aanvragen.

De huisartsenwachtpost werkt nauw samen met de spoeddiensten van de verschillende ziekenhuizen, zodat deze waar nodig voor bijkomende specialistische hulp kunnen zorgen.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht zorgt de post voor:

  • voorlichting en advies
  • een raadpleging
  • een huisbezoek indien een patiënt niet naar de post kan komen

Van elke raadpleging of huisbezoek krijgt uw huisarts een verslag.

Openingsuren

Elk weekendOp officiële feestdagenTijdens de week
van vrijdagavond 19.00 uur
tot maandagochtend 08.00 uur
vanaf de avond vóór de feestdag 19.00 uur
tot de ochtend na de feestdag 08.00 uur
kunt u terecht bij uw huisarts

U mag naar de wachtpost komen zonder afspraak
Enkel op maandagmorgen vanaf 07.00 uur dient u eerst de wachtpost te contacteren voor een afspraak.

Contact

  • Bel het centraal oproepnummer 0900 10 512.
  • Kies 1 om de huisarts van wacht op te roepen.
  • Er zal u gevraagd worden uw postcode in te geven. Kijk deze eerst na indien u niet zeker bent.
  • Na het intikken van uw postcode wordt u automatisch verbonden met de wachtdienst uit uw regio.
  • Krijgt u geen verbinding bel dan opnieuw het nummer 0900 10 512 en blijf wachten, u krijgt dan automatisch een operator aan de lijn.

Tarieven


RaadplegingHuisbezoek
Vrijdagavond / avond voor de feestdag19 - 21 u31,50 53,00
Weekend- en feestdagen8 - 21 u40,00 59,50
21 - 8 u53,50 91,50


Men past de officiële tarieven toe.

Meebrengen naar de wachtpost

Vergeet uw SIS-kaart (indien u deze nog heeft), kleefbriefje mutualiteit en identiteitskaart niet!
Breng eventueel ook uw medicatielijst mee.

Vragen?

Hebt u vragen, schrijf ons: info@hwpantwerpen.be
Dit e-mailadres is niet opgezet om medische vragen te stellen en wordt niet gelezen tijdens het weekend of op feestdagen.

meer info op:https://www.hwpantwerpen.be/nl/antwerpen-noord.html