Huisartsenpraktijk Monnikenhof

PRAKTIJK MONNIKENHOF


Dorpsstraat 59
2040 Berendrecht
tel: 03/568 89 80

hp.monnikenhof@hotmail.com

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van 8u - 12u & 14u - 16u

Corona virus

U kan vanaf heden opnieuw zowel ONLINE als Telefonisch afspraken boeken. Gelieve er echter rekening mee te houden dat wanneer u Koorts, Hoest, Verkoudheidsklachten, Diarree,Keelpijn, Hoofdpijn, Druk op de borst, Verloren reuk- en/of smaakzin heeft of in de afgelopen week contact gehad met een bevestigd geval u NIET zomaar een afspraak maakt. Wij voorzien hiervoor APARTE AFSPRAKEN. Gelieve ons daarvoor TELEFONISCH te contacteren.


Indien u een afspraak kreeg en u krijgt alsnog luchtwegklachten, gelieve dan tijdig te bellen.


SECRETARIAAT

Het secretariaat is elke werkdag open vanaf 8u tot 12u en vanaf 14u tot 16u.

Wie de groepspraktijk contacteert komt meestal op het secretariaat terecht. Om de dokters zo weinig mogelijk te belasten proberen de secretariaatsmedewerkers u in de mate van het mogelijke verder te helpen. U belt dus best tijdens de openingsuren van het secretariaat, zo kunnen wij een vlottere service verzekeren. Ook wanneer u iets moet binnenbrengen of afhalen doet u dit best tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Iedere werkdag van 8u - 12u & 14u - 16u

U kan het secretariaat tijdens de openingsuren telefonisch bereiken (03/568 89 80). Voor niet-dringende, administratieve zaken kan u ook een mail sturen naar hp.monnikenhof@hotmail.com.

Opgelet : een afspraak maken kan uiteraard niet via mail, enkel online of telefonisch.

Als de secretaresse vraagt naar de reden van uw contact, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en dringendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

AFSPRAAK MAKEN

Gelieve per persoon een aparte afspraak te reserveren!

Dit vragen wij om langere wachttijden voor de patiënten na u te vermijden… Indien er geen opeenvolgende consultatiemomenten meer vrij zijn, neemt u best contact op met ons secretariaat.

Dag- afspraak: Voor dringende gevallen reserveren we de “dag” – afspraken, die enkel de dag zelf online vrijkomen, en dus bedoeld zijn om patiënten met een dringend probleem nog de mogelijkheid te bieden om online een afspraak te kunnen maken. Gelieve deze dag-afspraken dan ook enkel te boeken voor akute problemen! Op maandag kunnen er geen afspraken op voorhand gemaakt worden, dit zijn enkel "dag"- afspraken. Is er online toch geen afspraak meer vrij, dan kan u zoals gewoonlijk nog steeds ons secretariaat contacteren. (03/568 89 80)

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kunnen tussen 8u en 10u telefonisch aangevraagd worden op 03/568 89 80.

Dringende huisbezoeken kunnen altijd aangevraagd worden, de huisarts die op dat moment beschikbaar is zal dan komen.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die om wille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen, de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Er worden geen huisbezoeken gedaan buiten Berendrecht & Zandvliet.