Er worden GEEN huisbezoekn gedaan buiten Berendrecht & Zandvliet.

************************************************************************************************

 GMD 2017:

Gelieve bij uw eerste bezoek in 2017 met uw identiteitskaart langs het secretariaat te gaan, voor kinderen zonder EID graag ISI + kaart meebrengen.

Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

Wat zijn de voordelen?

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek.Het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft, hangt af van de categorie waartoe deze persoon behoort:

  • jonger dan 10 jaar
  • tussen 10 en 75 jaar
  • ouder dan 75 jaar
  • chronisch zieke
  • palliatief patiënt

Niet verschijnen op de raadpleging zonder af te bellen heeft consequenties.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de arts onnodig veel tijd verloren.


Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet kan of wilt laten doorgaan. Bel in dat geval ten minste 24uur van tevoren af.
Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
Bij niet verschijnen zonder bericht ontvangt u een rekening van 25€.

Dit bedrag wordt NIET door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt deze regeling te moeten treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, bel dan op tijd af.