MBR-vaccin opnieuw gratis voor inhaalvaccinatie bij volwassenen


Ben je tussen 20 en 45 jaar? Dan is de kans groot dat je onvoldoende bent gevaccineerd. Indien u de mazelen niet doorgemaakt hebt kan u best nagaan of u gevaccineerd werd en hoeveel dossisen u gekregen heeft. Indien u niet gevaccineerd wer, is een volledige vaccinatie aanbevolen. Deze vaccinatie bestaat uit 2 doses van MMRVAXPRO. Indien u vroeger reeds 1 dosis van mazelenvaccin gekregen heeft, is een inhaalvaccinatie met 1 dosis voldoende.


MAAK UW AFSPRAAK BIJ HET SECRETARIAATDr. Tessa Mortelmans & Dr. Sara Vanhoorenbeeck

Vanaf 1 oktober 2018 zullen Dr. Tessa Mortelmans en Dr. Sara Vanhoorenbeek ons team versterken.

Deze afgestudeerde artsen zullen in het kader van hun verdere specialisatie tijdelijk in onze groepspraktijk werken.


Privacyverklaring
Versie 1, datum laatste wijziging 25/05/2018


Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens


Huisartspraktijk Monnikenhof hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
We verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.
Huisartspraktijk Monnikenhof houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van
persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft.
De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens in ons medisch dossier worden verwerkt door Daktari
(deel van CompuGroup Medical), Kempische Steenweg 303 bus 49, 3500 Hasselt, en worden
enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn.


Praktisch- Hoe gaat u dit merken?

1. Email-verkeer
Het versturen van medische informatie en persoonsgegevens via email is niet (meer)
toegelaten onder de huidige wetgeving. Indien u uitslagen wenst te ontvangen zal dit enkel
nog maar kunnen onder gesloten briefomslag of telefonisch. Als u dit wenst kan het
laboratorium u een kopie van uw bloedresultaat bezorgen via de post.
2. Telefoon
Als u belt voor resultaten of informatie kan het zijn dat uw identiteit wordt gecontroleerd
door het vragen van persoonlijke informatie (geboortedatum, rijksregisternummer, …).

Doel van de verwerking


De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede
gezondheidszorg, zowel preventief als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f).
We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel
6.1.c) en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw
consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare
gegevens gebruikt.
Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze
samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke
verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.
In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens,
bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van
de praktijkwerking, en de arts toe te laten voldoende tijd aan de patiënten te besteden (AVG artikel
6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding.
Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige
informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen
bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.


Delen van gegevens


De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg
met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt. In andere omstandigheden
worden ze geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw
behandeling door een andere zorgverlener.
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden de gegevens uit uw
dossiersamenvatting (SumEHR) op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere
zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook
effectief inzage hebben tot uw gegevens.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door
verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor
niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.
Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle
verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben
gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle
maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.


Uw rechten als patiënt


U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens.
U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook
vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel
geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid.
Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel
indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens
rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u
ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.
Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of
zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.


---------------------------------------------------------------------------------------

PATIENTENSTOP 15 maart 2018

      Omwille van de sterk toegenomen drukte zijn we helaas genoodzaakt om terug een volledige patiëntenstop in te voeren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------.                           


Wij breiden uit.

Vanaf januari 2019 zal iedereen die in onze praktijk een Globaal Medisch Dossier heeft ook geholpen kunnen worden op een nieuwe locatie in Zandvliet.

Dit laat ons toe om in de toekomst nieuwe collega's aan te trekken en de zorgen te optimaliseren.


Dr. Tim Ryssens 

Vanaf 4 september 2017 zal Dr. Tim Ryssens ons team versterken.

Hij is een afgestudeerde arts die in het kader van verdere specialisatie tijdelijk in onze groepspraktijk werkt.


Dr. Jolien Faes

gepost op maandag 27 juni 2016

Vanaf 1 september 2017 zal Dr. Jolien Faes niet meer werkzaam zijn in onze praktijk.

Ze opent op 1 oktober 2017 haar praktijk in Kapellen.

VACCINATIEDAG MAZELEN

gepost op donderdag 19 mei 2016

MAZELEN

OP VRIJDAG 1 JULI KAN U ZICH HIERVOOR LATEN VACCINEREN IN ONZE PRAKTIJK TEGEN TERUGBETALINGSTARIEF

                                              MAAK UW AFSPRAAK BIJ HET SECRETARIAAT                       

WAT JE MOET WETEN OVER DE MAZELEN IN 5 PUNTJES:

1. 'Kinderziekte' voor volwassenen

Je bent tussen 20 en 45 jaar? In de fleur van je leven! En toch loop net jij een verhoogd risico op mazelen. Hoe dat komt? Je bent wellicht niet 2 keer gevaccineerd in je kindertijd. Bovendien is de kans groot dat jij, net als vele anderen jonger dan 45, die vervelende ziekte nog niet hebt gehad. Wat kan je doen?
 


2. S.O.S. dokter

Kijk je vaccinatiestatus na op je vaccinatiekaart of check het bij je huisarts. Zo weet je meteen hoeveel vaccinaties je al hebt gehad. Nog geen 2 spuitjes gekregen? Dan laat je je best vaccineren, zeker wanneer je soms reist. Want de mazelen zijn nog niet verdwenen. Ze zijn bovendien bijzonder besmettelijk.
 


3. Jij onder de vlekken, anderen onder de vlekken

Mazelen is besmettelijk van 4 dagen voor de eerste vlekjes verschijnen, tot 4 dagen nadat ze verdwenen zijn. Je blijft dus best een tijdje thuis uitzieken. Want er is geen geneesmiddel dat de ziekte bestrijdt, alleen om de symptomen te onderdrukken. Bovendien vermijd je zo vrienden of familie te besmetten. Vooral ouders van baby'tjes jonger dan 1 jaar zullen je dankbaar zijn, want die kleintjes kunnen nog niet beschermd worden met een vaccinatie.
 


4. Mazelen, makkelijk te herkennen?

  • Mazelen start als een verkoudheid met koorts en hoest. Dan komen er lichtroze vlekjes.
  • In een later stadium worden het rodere vlekjes over je hele lichaam. Jawel, je hele lichaam.
  • Ook je ogen kunnen bloeddoorlopen zijn. Maar daar stopt het jammer genoeg niet.
  • Je kan er ook een longontsteking of hersenontsteking van oplopen.

5. Vaccins gratis in 2016

In 2016 is het vaccin gratis voor jongvolwassenen tot 45 jaar. Je arts kan ze bestellen bij de Vlaamse overheid. Je betaalt alleen het eventuele doktersbezoek. Maak nu dus gebruik van dit tijdelijke aanbod!

MEER INFO OP: http://www.vaccinatieweek.be

Dr. Kefel Koen

gepost op maandag 23 februari 2015

Vanaf heden werkt Dr. Kefel vast bij ons in de praktijk.

Dr Stuyck

gepost op vrijdag 13 februari 2015

Vanaf 1 maart zal Dr Stuyck geen raadpleging meer doen in de praktijk.

Vlaams Darmflora Project

gepost op dinsdag 22 oktober 2013

meer info op: http://www.vib.be/nl/mens-en-gezondheid/darmflora-project.