Huisartsenpraktijk Monnikenhof

Vanaf half januari werken wij als groepspraktijk in een netwerk op twee locaties. 


Dan kan u voor dokters Ilse Verhaert, Koen Kefel en Sara Vanhoorenbeeck terecht in hun nieuwe praktijk in het centrum van Zandvliet, tegenover de Delhaize.

Zij blijven als netwerk samenwerken met dokters Leo en Elisabeth Bril, Tim Ryssens en Tessa Mortelmans.

Dit wil zeggen dat uw dossier door iedereen samen zorgvuldig wordt beheerd en u een afspraak kan maken bij wie en waar u wil.

Om vergissingen te beperken hebben wij voor elke locatie wel een apart telefoonnummer en apart online afsprakensysteem.

Praktijk Monnikenhof Berendrecht : 03 568 89 80 

www.monnikenhof.com

Praktijk 't Hof Zandvliet : 03 500 70 07

www.praktijkthof.be

Binnenkort verwelkomen we u in beide praktijken

PATIENTENSTOP 15 maart 2018

Omwille van de sterk toegenomen drukte zijn we helaas genoodzaakt om terug een volledige patiëntenstop in te voeren.                           


PRAKTIJK MONNIKENHOF

Dorpsstraat 59
2040 Berendrecht
tel: 03/568 89 80
moc.liamtoh@fohnekinnom.ph

SECRETARIAAT

Het secretariaat is elke werkdag open vanaf 8u tot 12u en vanaf 12u30 tot 16u30.

Met uitzondering van donderdag dan is het secretariaat gesloten in de namiddag.

Wie de groepspraktijk contacteert komt meestal op het secretariaat terecht. Om de dokters zo weinig mogelijk te belasten proberen de secretariaatsmedewerkers u in de mate van het mogelijke verder te helpen. U belt dus best tijdens de openingsuren van het secretariaat, zo kunnen wij een vlottere service verzekeren. Ook wanneer u iets moet binnenbrengen of afhalen doet u dit best tijdens de openingsuren van het secretariaat.

U kan het secretariaat tijdens de openingsuren telefonisch bereiken (03/568 89 80). Voor niet-dringende, administratieve zaken kan u ook een mail sturen naar moc.liamtoh@fohnekinnom.ph . Opgelet : een afspraak maken kan uiteraard niet via mail, enkel online of telefonisch.

Als de secretaresse vraagt naar de reden van uw contact, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en dringendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

AFSPRAAK MAKEN

Gelieve per persoon een aparte afspraak te reserveren!

Dit vragen wij om langere wachttijden voor de patiënten na u te vermijden… Indien er geen opeenvolgende consultatiemomenten meer vrij zijn, neemt u best contact op met ons secretariaat.

Dag- afspraak: Voor dringende gevallen reserveren we de “dag” – afspraken, die enkel de dag zelf online vrijkomen, en dus bedoeld zijn om patiënten met een dringend probleem nog de mogelijkheid te bieden om online een afspraak te kunnen maken. Gelieve deze dag-afspraken dan ook enkel te boeken voor akute problemen! Op maandag kunnen er geen afspraken op voorhand gemaakt worden, dit zijn enkel "dag"- afspraken. Is er online toch geen afspraak meer vrij, dan kan u zoals gewoonlijk nog steeds ons secretariaat contacteren. (03/568 89 80)

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen tussen 8u en 10u telefonisch aangevraagd worden op 03/568 89 80.

Dringende huisbezoeken kunnen altijd aangevraagd worden, de huisarts die op dat moment beschikbaar is zal dan komen.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die om wille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen, de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Er worden geen huisbezoeken gedaan buiten Berendrecht & Zandvliet.